skip to Main Content
Arduino Uzaklık Sensörü

Arduino Uzaklık Sensörü LCD Ekrana uygulaması

Arduino mesafe Sensörü Değerini LCD Ekrana Yazdırma

LCD ekran ve uzaklık sensörü kullanımı derslerinde bu sensörleri öğrenmiştik. Şimdi bu iki elektronik parçayı kullanarak bir devre tasarlayalım ve uzaklık değerlerimizi lcd ekrandan okuyalım. Bunun için hemen ihtiyacımız olan malzeme listesine göz atalım.

Malzeme Listesi:

1 adet Arduino Uno
1 adet breadboard
1 adet 2×16 LCD Ekran
1 adet HC-SR04 uzaklık sensörü
1 adet 100 ohm direnç
Jumper kabloları

Devre Şeması:

Devremizi 2×16 LCD ekran ve HC-SR04 uzaklık sensörü kullanarak

Arduino Uzaklık Sensörü

kod kısmına geçebiliriz.

Kod:

#include //Load Liquid Crystal Library
LiquidCrystal LCD(10,9,8,5,4,3,2); //Create Liquid Crystal Object called LCD

#define trigPin 13 //Sensörün Echo pini Arduinonun 13. pinine bağlanır
#define echoPin 12 //Sensorün Trig pini Arduinonun 12. pinine bağlanır

void setup()
{
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT); //13. yani trigpini çıkış olarak ayarlıyoruz
pinMode(echoPin, INPUT); //12. yani echoPini giriş olarak ayarlıyoruz

LCD.begin(16,2); //Arduinoya lcdyi çalıştırmasını söylüyoruz
LCD.setCursor(0,0); //Kursörü ilk satırın ilk sütununa getirmesini söylüyoruz
LCD.print(“HerkulRobotics”); //İlk satırda görünecek mesajı yazıyoruz
}

void loop() {
long duration, distance;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = (duration/2) / 29.1; // Sesin gidiş gelişinde ölçülen süreyi önce ikiye bölerek sadece gidiş hızını ölçüyor,
// Sonra da ses hızına bölerek mesafeyi buluyoruz.

if (distance >= maxMesafe) // Gelen mesafe uzak ise
{
Serial.println(“- Mesafe Uzak! -“);
LCD.setCursor(0,1);

LCD.print(“- Mesafe Uzak! -“);
LCD.print(” “);
delay(500);
}

else if (distance <= minMesafe) // Gelen mesafe yakın ise
{
Serial.println(“- Mesafe Yakin -“);
LCD.setCursor(0,1);
LCD.print(“- Mesafe Yakin -“);
LCD.print(” “);
delay(500);
}
else {
LCD.setCursor(0,1); //Kursörü ikinci satır birinci sütuna getiriyoruz
LCD.print(” “); //Ekranı temizlemek için boşluk yazdırıyoruz.
LCD.setCursor(0,1); //Kursörü tekrardan ikinci satır birinci sütuna getiriyoruz
LCD.print(“Mesafe: “);
LCD.setCursor(7,1); // Satırın başında mesafe yazdığı için kursörü 7. sütuna götörüyoruz
LCD.print(distance); // Ölçülen mesafeyi yazdırıyoruz
LCD.print(“cm”); // Ölçü birimini yazdırıyoruz
delay(500); // 500 milisaniye bekletiyoruz.
}
}

Kodumuzu Arduino’ya gönderdikten sonra çalıştırıyoruz.

Sonuç:

Ekranın ilk satırında HerkulRobotics sabit bir şekilde kalırken ikinci satırda Mesafe değeri yarım saniyede güncellenecektir. 5 cm’den daha yakına Mesafe Yakın; 200 cm’den daha uzağa Mesafe Uzak mesajını gösterecektir. Arada yer alan değerler sürekli duruma göre güncellenecektir. Sonuç olarak bu değerleri alıyorsanız devreniz ve kodlarınız başarılı bir şekilde çalışıyor demektir. Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle..

Content Protection by DMCA.com

This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top
×Close search
Ara